ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

danh sách thông tin
khác
Quy định về việc nộp và rút học phí
Nhằm đảm bảo và thống nhất về công tác tài chính của trung tâm, phòng đưa ra quy định việc rút học phí các khóa học tại trung tâm như sau:
Xem thêm
Các câu hỏi thường gặp
Trong những năm vừa qua, Ban tư vấn của Trung tâm Hồng Đức đã tư vấn trực tiếp, qua điện thoại, email… cho học viên của Trung tâm lựa chọn đúng khóa học mà học viên có nhu cầu để phục vụ cho công việc. Nay Trung tâm xin tập hợp lại toàn bộ câu hỏi và câu trả lời dưới dạng hỏi đáp giúp quý học viên tham khảo để lựa chọn đúng nhu cầu và định hướng nghề nghiệp của mình đáp ứng cho công việc được tốt hơn.
Xem thêm
Hoạt động chính của Trung tâm
Đào tạo - Dịch vụ kế toán - Phần mềm - Nhà sách
Xem thêm
Hội đồng cố vấn Hồng Đức
HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA CỐ VẤN CỦA HỒNG ĐỨC
Xem thêm
Thông tin liên hệ Hồng Đức
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC
Xem thêm
Đường đến Hồng Đức
Đường đến Hồng Đức
Xem thêm
Giải đáp các vướng mắc
Xin chào quý anh (chị) học viên!
Xem thêm
Cơ cấu tổ chức Hồng Đức
Hồng Đức được quản lý theo nguyên tắc bộ phận chức năng làm nhiệm vụ tham mưu và thừa hành phục vụ cho Giám đốc.
Xem thêm
Một số giải thưởng của Hồng Đức
Hồng Đức là đơn vị hoạt động về đào tạo, tư vấn trong lĩnh vực tài chính – kế toán – thuế và bồi dưỡng các khóa học ngắn hạn khác theo nhu cầu của xã hội.
Xem thêm
tư vấn khóa học đăng ký học