ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

05 thủ tục mới về BHXH, BHYT theo Quyết định 595/QĐ-BHXH


BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định 772/QĐ-BHXH công bố TTHC thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Theo đó, công bố 05 TTHC mới sau đây để đáp ứng những thay đổi về chính sách được quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH :

- Thủ tục Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ- BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Thủ tục này sẽ thay thế cho 04 thủ tục cũ:

+ Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

+ Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng

+ Truy thu BHXH, BHYT, BHTN

+ Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc.

- Thủ tục Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH – thay thế cho thủ tục Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện.

- Thủ tục Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

- Thủ tục Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình , người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng.

- Thủ tục Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

Xem nội dung cụ thể của từng thủ tục tại Quyết định 772/QĐ-BHXH ngày 15/6/2018.


bài viết liên quan
tư vấn khóa học đăng ký học