ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Nội dung Sách Kế toán Máy - Phần mềm Kế toán


Chương trình đào tạo: “Kế toán Máy - Phần mềm Kế toán” tại Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức (Hồng Đức) giúp học viên có một cái nhìn tổng quan về Kế toán máy - Phần mềm kế toán, lĩnh hội vững chắc về kiến thức cũng như thành thạo về kỹ năng trên một số phần mềm kế toán phổ biến nhất hiện nay như: Kế toán Việt Nam - KTVN, MISA, FAST, phần mềm Hỗ trợ Kê khai thuế HTKK của Tổng Cục Thuế và một số phần mềm kế toán thông dụng trên thị trường...

Chương trình này do các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm là giám đốc, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp của Hồng Đức xây dựng với mục tiêu giúp học viên nắm được toàn bộ quy trình công việc của người làm công tác kế toán máy bao gồm: Xây dựng hệ thống danh mục chi tiết, cập nhập số dư đầu kỳ, cập nhật số phát sinh, lập chứng từ hàng ngày, vào sổ sách kế toán, báo cáo thuế tháng, lập báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế, xem các báo cáo...hiểu được nguyên lý chung của tất cả các phần mềm kế toán; tự làm chủ một trong các phần mềm kế toán thông dụng để thực hiện mọi công việc kế toán theo yêu cầu của doanh nghiệp; khả năng để tự tìm hiểu, khai thác một phần mềm kế toán bất kỳ, chỉ trong một thời gian ngắn; phương pháp liên kết số liệu kê khai, quyết toán các loại thuế giữa phần mềm kế toán và phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục Thuế.

Sách này gồm có 2 phần 8 chương:

PHẦN I: PHẦN THỰC HÀNH

(Ứng dụng trên phần mềm kế toán Việt Nam, MISA, FAST kèm theo bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp sản xuất thương mại dịch vụ)

Chương 1: Bài thực hành phần mềm kế toán số 1;

Chương 2: Bài thực hành phần mềm kế toán số 2;

PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ KẾ TOÁN MÁY - PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Chương 3: Tổng quan về Kế toán máy và Phần mềm Kế toán;

Chương 4: Giới thiệu phần mềm Kế toán Việt Nam và hướng dẫn sử dụng;

Chương 5: Giới thiệu phần mềm Kế toán MISA;

Chương 6: Giới thiệu phần mềm Kế toán FAST;

Chương 7: Giới thiệu một số phần mềm kế toán thông dụng khác;

Chương 8: Giới thiệu phần mềm Hỗ trợ Kê khai thuế (HTKK) và hướng dẫn nộp thuế điện tử;

Chương trình đào tạo: “Kế toán Máy - Phần mềm Kế toán” của Hồng Đức đã được ứng dụng nhiều năm qua và được người học cũng như các nhà tuyển dụng đánh giá tốt. Tuy nhiên, chương trình không tránh khỏi những hạn chế cần phải hoàn thiện. Trung tâm Hồng Đức và tập thể tác giả rất mong muốn nhận được sự góp ý từ các chuyên gia, những giám đốc, kế toán trưởng và những người quan tâm. Mọi góp ý xin gửi về:

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức

Địa chỉ: 09 Trần Cao Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (0234) 3999 666 - 38 39 123 - 0905 20 20 21

Website: www.hongduc.com.vn; Email: hongduchue@gmail.com.

MỤC LỤC

 

 

Trang

Chương 1. BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

1

1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1

2. SỐ DƯ DẦU NĂM 2017 CỦA CÁC TÀI KHOẢN

2

2.1. Khai báo cho Phần mềm Kế toán Việt Nam - KTVN

2

2.2. Khai báo cho Phần mềm Kế toán MISA và FAST

13

2.3. Số dư tài khoản cấp 1

22

3. CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH

23

Chương 2. BÀI THỰC HÀNH SỐ 2

47

1. KHAI BÁO DANH MỤC

47

2. SỐ DƯ ĐẦU KỲ

49

3. CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

51

Chương 3. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN MÁY VÀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN

61

1. KHÁI NIỆM KÉ TOÁN MÁY VÀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN

61

1.1. Khái niệm kế toán máy         

61

1.2. Khái niệm phần mềm kế toán

61

2. TIÊU CHUẨN CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN

61

3. ĐIỀU KIỆN CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN

64

4. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN

64

4.1. Đảm bào điều kiện kỹ thuật

64

4.2. Đảm bảo điều kiện về con người và tổ chức bộ máy kế toán

65

4.3. Đảm bảo tính thống nhất trong công tác kế toán

65

5. KẾ TOÁN THỦ CÔNG VÀ KẾ TOÁN MÁY

65

5.1. Kế toán thủ công và kế toán máy

65

5.2. So sánh kế toán thủ công với kế toán máy

66

6. HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY TÍNH

68

6.1. Các hình thức sổ kế toán

68

6.2. Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính

68

6.3. Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính

69

7. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN

69

7.1. Cấu trúc theo phân hệ của phần mềm kế toán

69

7.2. Mô hình hoạt động của phần mềm kế toán

70

7.3. Các chức năng xử lý trong phần mềm kế toán

71

7.4. Các tính năng của phần mềm kế toán

71

7.5. Phần mềm kế toán trong hệ thống thông tin của doanh nghiệp

72

7.6. Phân loại phần mềm kế toán

73

8. GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHẦN MỀM KẾ TOÁN

78

8.1. Phần mềm kế toán nước ngoài

78

8.2. Phần mềm trong nước

79

9. QUY TRÌNH ÁP DỤNG KẾ TOÁN MÁY - PHẦN MỀM KẾ TOÁN VÀ VỊ TRÍ CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN

81

9.1. Quy trình áp dụng kế toán máy

81

9.2. Vị trí của phần mềm kế toán trong hệ thống thông tin kế toán

82

10. CƠ SỞ DỮ LIỆU KẾ TOÁN VÀ KHAI BÁO HỆ THỐNG DANH MỤC KẾ TOÁN

82

10.1. Cơ sỡ dữ liệu kế toán

82

10.2. Mở sổ và khai báo hệ thống danh mục kế toán

83

Chương 4. PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIỆT NAM (KTVN)

86

1. GIỚI THIỆU CHUNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIỆT NAM

86

1.1. Tóm tắt quy trình sử dụng KTVN

86

1.2. Cài đặt Kế toán Việt Nam

87

1.3. Giao diện sử dụng - các lệnh và phím thường dùng

91

1.4. Chọn nguồn dữ liệu làm việc

93

1.5. Các khai báo ban đầu

94

1.6. Chọn năm làm việc (niên độ)

94

2. KHAI BÁO CÁC DANH MỤC TRONG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIỆT NAM - KTVN

95

2.1. Khai báo danh mục kho hàng

95

2.2. Khai báo danh mục tài khoản, tiểu khoản, chi tiết, số dư đầu năm

96

2.3. Khai báo các tài khoản đồng bộ

102

2.4. Khai báo danh mục vụ việc

105

2.5. Khai báo các loại chứng từ kế toán

106

3. NHẬP CHỨNG TỪ PHÁT SINH

108

3.1. Màn hình nhập liệu và khái niệm ban đầu

108

3.2. Nội dung các vùng (chỉ tiêu) và quy cách nhập liệu

110

3.3. Các nút lệnh nhập liệu

119

3.4. Khai báo nhập liệu tự động

122

4. TỰ ĐỘNG XUẤT KHO GIÁ VỐN HÀNG BÁO

124

5. TÍNH VÀ CẬP NHẬP  LẠI GIÁ XUẤT HÀNG TRONG THÁNG

126

6. TÍNH VÀ CẬP NHẬP LẠI TỶ GIÁ XUẤT NGOẠI TỆ TRONG THÁNG

128

7. SỬ DỤNG THƯ VIỆN DIỄN GIẢI VÀ THƯ VIỆN ĐƠN VỊ

129

8. DI CHUYỂN CHỨNG TỪ SANG NHÓM KHÁC, THÁNG KHÁC

130

9. CHỌN LỰA MÀU SẮC CÁC THÀNH PHẦN TRÊN MÀN HÌNH

130

10. KẾT CHUYỂN SỐ DƯ CUỐI KỲ VÀ PHÂN BỔ KHÁC

131

11. KIỂM TRA NHẬP DỮ LIỆU TRÙNG LẶP

133

12. THAM KHẢO VÀ TÌM KIẾM CHỨNG TỪ

133

13. XEM VÀ IN CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH, BÁO CÁO

135

14. NỘI DUNG CÁC PHIẾU CHỨNG TỪ

137

15. NỘI DUNG CÁC SỔ SÁCH

138

15.1. Sổ kế toán tổng hợp

138

15.2. Sổ kế toán chi tiết: sử dụng cho mọi hình thức sổ sách kế toán

139

16. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO THUẾ

140

17. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO KẾ TOÁN

141

18. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

143

19. SỬA MẪU BÁO CÁO

144

Chương 5. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA

152

1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

152

2. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM MISA SME.NET 2015

152

2.1. Các bước bắt đầu sử dụng MISA SME.NET 2015

153

2.2. Bảng phím tắt sử dụng trên MISA SME.NET 2015

153

3. PHÂN HỆ CÁC NGHIỆP VỤ TẠI PHẦN MỀM MISA SME.NET 2015

156

3.1. Phân hệ Qũy

156

3.2. Phân hệ Ngân hàng

156

3.3. Phân hệ Mua hàng

157

3.4. Phân hệ Bán hàng

158

3.5. Phân hệ Quản lý hóa đơn

158

3.6. Phân hệ Kho

159

3.7. Phân hệ công cụ dụng cụ

160

3.8. Phân hệ Tài sản cố định

160

3.9. Phân hệ Tiền lương

161

3.10. Phân hệ Thuế

161

3.11. Phân hệ Tổng hợp

161

3.12. Phân hệ Hợp đồng

163

3.13. Phân hệ Phân tích tài chính

163

4. CHÍN BƯỚC HOÀN THÀNH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NHANH NHẤT TRÊN PHẦN MỀM MISA SME.NET 2015

163

Chương 6. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN FAST

164

1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (FAST)

164

2. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN FAST ACCOUNTING

165

2.1. Giới thiệu phần mềm Fast Accounting

165

2.2. Hệ thống các phân hệ trên phần mềm Fast Accounting

165

3. TỎNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ - FAST ACCOUNTING ONLINE

167

3.1. Giới thiệu phần mềm Fast Accounting Online

167

3.2. Hệ thống các phân hệ

167

Chương 7. GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHẦN MỀM KẾ TOÁN THÔNG DỤNG KHÁC

172

1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO

172

1.1. Giới thiệu về phần mềm BRAVO

172

1.2. Tính năng nổi bật phần mềm BRAVO

173

2. GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM EFECT

176

2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần EFECT

176

2.2. Sản phẩm phần mềm kế toán EFFECT

176

3. GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM LẠC VIỆT

178

3.1. Giới thiệu Công ty cổ phần Tin học Lạc Việt

178

3.2. Sản phẩm phần mềm của Lạc Việt

178

4. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN CỦA ACSOFT VÀ VIETSUN

179

5. GIỚI THIỆU SIS VIỆT NAM

179

Chương 8. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ (HTKK) - KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG (iHTKK) VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ 

181

1. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ - HTKK

181

2. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG PHẦN MỀM HTKK

181

2.1. Đối với doanh nghiệp và người nộp thuế

182

2.2. Đối với cơ quan thuế

182

2.3. Mô hình ứng dụng HTKK và xử lý tờ khai

182

3. NGUYÊN TẮC KÊ KHAI TRÊN PHẦN MỀM HTKK

183

3.1. Nguyên tắc chung kê khai trong ứng dụng

183

3.2. Nguyên tắc khai bổ sung điều chỉnh

183

4. HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ

184

5. TỔNG QUAN ỨNG DỤNG KHAI THUẾ QUA MẠNG (iHTKK)

186

5.1. Tổng quan

186

5.2. Các bước thực hiện Khai thuế qua mạng

188

5.3. Quy trình chi tiết kê khai thuế qua mạng

189

6. QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG

194

7. QUY TRÌNH NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

196

8. CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

197

8.1. Khái niệm

197

8.2. Lợi ích đối với NNT

197

8.3. Điều kiện đăng ký Nộp thuế điện tử

197

8.4. Các bước đăng ký sử dụng dịch vụ

197

8.5. Các chức năng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện Nộp thuế điện tử

198

PHỤ LỤC

199

DANH MỤC THAM KHẢO

206

bài viết liên quan
tư vấn khóa học đăng ký học