ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Lợi ích mà ứng dụng Văn phòng điện tử mang lại


Lợi ích mà ứng dụng Văn phòng điện tử mang lại

1. Đối với doanh nghiệp

- Cung cấp công cụ thông minh làm việc theo nhóm, giúp các thành viên trong nhóm phối hợp chặt chẽ do cập nhật thông tin nhanh chóng, dễ dàng.

- Thông tin đến nội bộ, đối tác, khách hàng được lưu chuyển một cách bảo mật và nhanh gấp 50 lần so với hiện nay.

- Thông tin được tổ chức khoa học, lưu trữ và tìm kiếm dễ dàng

- Cung cấp công cụ làm việc văn minh,chuyên nghiệp, khoa học và tiên tiến, xứng danh là một "nhân viên điện tử"

2. Đối với cấp quản lý

- Nắm bắt thông tin nhanh chóng, kịp thời ra quyết định chính xác.

- Điều hành doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi.

- Giảm tải thời gian gặp gỡ trực tiếp theo cách truyền thống

- Quản lý hiệu quả công việc và con người

3. Đối với nhân viên 

- Nắm bắt rõ ràng nội dung, thời gian hoàn thành, bộ phận phối hợp của từng công việc.

- Tổ chức, quản lý qũy thời gian làm việc hợp lý, khoa học.

- Lưu trữ, tìm kiếm và chia sẽ thông tin dễ dàng.

- Nâng cao tính chủ động, tích cực trong quá trình xử lý do định tính được khối lượng của công việc

4. Giảm chi phí 

- Do toàn bộ thông tin lưu chuyển trong nội bộ được số hóa lưu trữ trên hệ thống nên doanh nghiệp sẽ tiết kiệm đến 80% chi phí mua sắm văn phòng phẩm như: giấy, máy và mực in, máy và mực photocopy.

- Tiết kiệm 70% chi phí điện thoại cho từng cá nhân trong công ty. 

- Tiết kiệm 70% chi phí di chuyển khi họp nội bộ, gặp khách hàng, đối tác.

 

 ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ ▀▄▀▄▀▄▀▄

bài viết liên quan
tư vấn khóa học đăng ký học