ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành


KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Như Quý vị đã biết, hoạt động xây dựng cơ bản là hoạt động rất phức tạp, diễn ra trong thời gian dài và thường có giá trị lớn. Việc quản lý phải tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Trong khi đó các hướng dẫn trong lĩnh vực này rất nhiều và thay đổi liên tục. Điều này đã gây ra không ít khó khăn trong việc cập nhật, áp dụng các quy định mới và dẫn đến rủi ro cho doanh nghiệp, ban quản lý trong việc tuân thủ các quy định của Nhà nước.

Mục đích của cuộc kiểm toán nhằm đưa ra ý kiến về mức độ trung thực và hợp lý của báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, làm cơ sở tin cậy để các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo quyết toán hoàn thành của dự án. Bên cạnh đó cũng là cơ sở thanh toán, quyết toán kịp thời và đúng khối lượng thực tế.

1. Giới thiệu dịch vụ

Để dễ dàng cho Quý vị trong việc xem xét và lựa chọn sử dụng dịch vụ, chúng tôi xin điểm qua phạm vi của Dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, bao gồm các công việc sau:

· Kiểm tra hồ sơ pháp lý;

· Kiểm tra nguồn vốn đầu tư;

· Kiểm tra chi phí đầu tư;

· Kiểm tra chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư;

· Kiểm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư;

· Kiểm tra các khoản công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng;

· Xem xét việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước.

Trong quá trình kiểm toán chúng tôi sẽ:

· Tư vấn cho Chủ đầu tư dự án hoàn thành các thủ tục hồ sơ quyết toán cần thiết;

· Tư vấn giải quyết các vướng mắc trong điều kiện cơ chế chính sách thay đổi;

· Tư vấn giúp Chủ đầu tư dự án phát hiện những thiếu sót trong quản lý và ngăn chặn những thất thoát trong quá trình đầu tư;

· Tư vấn giúp Chủ đầu tư dự án hoàn thiện, lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

 2. Những lợi ích mà dịch vụ mang lại

· Đảm bảo giữ bí mật đối với những thông tin được trình bày trên báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành;

· Các báo cáo kiểm toán sẽ giúp Quý vị hoàn tất thủ tục và các bước phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư, giá trị quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản trước khi công trình được đưa vào sử dụng;

· Số liệu trong quyết toán dự án XDCB hoàn thành được kiểm toán là nguồn số liệu đáng tin cậy trong việc lựa chọn đối tác đầu tư, cùng các mục đích thế chấp, chuyển nhượng cũng như là cơ sở để thực hiện việc trích khấu hao khi đưa công trình vào sử dụng.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng Công ty TNHH Kiểm toán AFA tại Huế

ĐC: 09 Trần Cao Vân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐT: 054.38 39 123 – 38 39 959
Hotline: 0905 20 20 21 – 

Nguồn: http://afac.com.vn

 

bài viết liên quan
tư vấn khóa học đăng ký học