ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Quy định về việc nộp và rút học phí


Nhằm đảm bảo và thống nhất về công tác tài chính của trung tâm, phòng đưa ra quy định việc rút học phí các khóa học tại trung tâm như sau:

QUY ĐỊNH

(Về việc nộp và rút học phí)

1. Đóng học phí

- Học viên có thể đóng học phí trực tiếp hoặc chuyển khoản.

- Thông tin liên hệ và phương thức thanh toán, Học viên xem thêm tại đây

2. Hoàn trả học phí:

Trung tâm chỉ thu học phí khi đã đảm bảo việc bố trí lớp học và lên kế hoạch đào tạo chi tiết cho học viên. Vì vậy học phí và lệ phí đã đóng không hoàn lại, trừ các trường hợp do lỗi từ phía Trung tâm.

3. Bảo lưu học phí

- Học viên có quyền bảo lưu khóa học 3 lần trong vòng 1 năm

4. Chuyển học phí cho người khác

- Trung tâm không giải quyết việc chuyển học phí từ bạn học viên này sang bạn học viên khác.

                    

                                                                         

bài viết liên quan
tư vấn khóa học đăng ký học