ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Sách Kế toán cơ bản - Nguyên lý kế toán, Lý thuyết & Bài tập


NỘI DUNG SÁCH:

Chương trình đào tạo: “Kế toán Cơ bản” tại Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức (Hồng Đức) nhằm trang bị cho học viên nền tảng kiến thức lý luận về kế toán, phục vụ cho các khóa học thực hành chuyên sâu trong nghề kế toán như: Kế toán Tổng hợp thực hành - Kê khai quyết toán Thuế - Lập báo cáo Tài chính; Kế toán Máy – Phần mềm Kế toán, Nghề Kế toán chuyên nghiệp…

Chương trình này do các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm là các giám đốc, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp của Hồng Đức xây dựng một cách ngắn gọn, dễ hiểu, vận dụng các bài tập tình huống trong kế toán giúp học viên thực hành tốt trong kế toán.

Sách này gồm có 2 phần:

Phần I: Lý thuyết kế toán

Chương 1: Tổng quan về kế toán;

Chương 2: Hệ thống các phương pháp kế toán;

Chương 3: Phương pháp hạch toán một số hoạt động chủ yếu trong doanh nghiệp;

Phần II: Bài tập

-            Bài tập có lời giải

-            Bài tập tổng hợp có lời giải

-            Bài tập không có lời giải


 

Sách Kế toán cơ  bản

Chương trình đào tạo: “Kế toán Cơ bản” của Hồng Đức đã được ứng dụng nhiều năm qua và được người học cũng như các nhà tuyển dụng đánh giá tốt. Tuy nhiên, chương trình không tránh khỏi những hạn chế cần phải hoàn thiện. Trung tâm Hồng Đức và tập thể tác giả rất mong muốn nhận được sự góp ý từ các chuyên gia, những giám đốc, kế toán trưởng và những người quan tâm. Mọi góp ý xin gửi về:

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức

Địa chỉ: 09 Trần Cao Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (0234) 3 999 666 - 38 39 123 - 0905 20 20 21

Website: www.hongduc.com.vn; Email: hongduchue@gmail.com.

                  


bài viết liên quan
tư vấn khóa học đăng ký học