ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Sách Kế toán Thực hành - Kê khai Quyết toán Thuế - Lập Báo cáo Tài chính


NỘI DUNG SÁCH:

Chương trình đào tạo: “Kế toán Tổng hợp Thực hành - Kê khai quyết toán Thuế - Lập Báo cáo tài chính” của Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức do các chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn lâu năm của Hồng Đức trực tiếp xây dựng và hướng dẫn thực hành trên hồ sơ chứng từ thực tế của các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, kinh doanh xuất nhập khẩu, tất cả các chứng từ là các chứng từ sống của các doanh nghiệp đang hoạt động.

Bằng phương pháp đào tạo “cầm tay chỉ việc” trong công tác kế toán - thuế, lấy người học làm trung tâm. Chương trình này sẽ giúp cho người học nắm bắt được công việc thực tiễn trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp từ kế toán chi tiết đến kế toán tổng hợp, các tình huống thực tế và phương pháp xử lý tình huống về kế toán - thuế sẽ được người hướng dẫn trực tiếp tại lớp học.

Sách này gồm có 4 phần:

Chương 1: Phần thực hành về kế toán thuế của doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu;

Chương 2: Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán;

Chương 3: Nội dung và phương pháp lập Báo cáo tài chính;

Chương 4: Hướng dẫn quy trình khai báo thuế

Phần các phụ lục.

 

Sách Kế toán Tổng hợp thực hành - Kê khai Quyết toán Thuế 

Chương trình đào tạo: “Kế toán Tổng hợp thực hành - Kê khai quyết toán Thuế - Lập Báo cáo tài chính” đã được ứng dụng hơn 12 năm qua, được người học và các nhà tuyển dụng đánh giá rất cao và phù hợp với tình thực tiễn hiện nay.

Mặc dù tập thể tác giả đã có nhiều cố gắng khi biên soạn, tuy nhiên không tránh khỏi những hạn chế, vì vậy Trung tâm Hồng Đức và tập thể tác giả rất mong muốn nhận được sự góp ý từ các chuyên gia, những giám đốc, kế toán trưởng và những người quan tâm. Mọi góp ý xin gửi về:

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức

Địa chỉ: 09 Trần Cao Vân – 20 Lê Lợi, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (0234) 3 999 666 - 38 39 123 - 0905 20 20 21

Website: www.hongduc.com.vn; Email: hongduchue@gmail.com.

 


bài viết liên quan
tư vấn khóa học đăng ký học