ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Dịch vụ kế toán thuế tại Thừa Thiên Húe: Làm đúng luật, vận dụng luật để tiết kiệm chi phí thuế cho DN


Dịch vụ soát xét thuế của Hồng Đức sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu sai sót, rủi ro về thuế, nâng cao hiệu quả công tác kế toán thuế tại doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thuế một cách triệt để nhất.

Với đội ngũ nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo thực tiễn, Tư vấn luật, Thuế, Kiểm toán, Thanh-kiểm tra quyết toán thuế, Hồng Đức sẽ cung cấp dịch vụ Soát xét thuế, Soát xét báo cáo tâi chính hiệu quả nhất cho doanh nghiệp. 

NỘI DUNG DỊCH VỤ SOÁT XÉT THUẾ SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ SAU:


      Qua thông tin sơ bộ quý Công ty cung cấp Hồng Đức sẽ tiến hành kiểm tra rà soát lại toàn bộ hồ sơ chứng từ sổ sách liên quan đến mảng kế toán thuế. Qua đây Hồng Đức sẽ phát hiện những sai sót và tồn đọng, trên cơ sở đó đưa ra giải pháp xử lý những tồn đọng trên đồng thời kết hợp với bộ phận kế toán doanh nghiệp hoàn thiện những thủ tục cần thiết liên quan đến các khoản doanh thu và chi phí trên nhằm giảm thiểu chi phí thuế tại doanh nghiệp. 

- Về rà soát hóa đơn chứng từ và sổ sách kế toán

+ Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và chính xác của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh ghi trên chứng từ kế toán, đối chiếu số liệu thông tin trên chứng từ kế toán với thực tế phát sinh theo đúng chế độ và chính sách của Nhà nước quy định.


+ Kiểm tra các chứng từ kế toán dưới góc độ hợp lý của kế toán và thuế, phát hiện các sai sót và điều chỉnh cho phù hợp.


+ Kiểm tra thời điểm ghi nhận doanh thu, tính thuế GTGT và xuất hóa đơn...

Trên cơ sở hóa đơn, chứng từ của doanh nghiệp Hồng Đức sẽ đưa ra giải pháp hoàn thiện trên cơ sở phát sinh thực tế của hóa đơn chứng từ tại DN.

- Về hạch toán kế toán và quyết toán thuế

Căn cứ vào hoạt động SXKD của doanh nghiệp Hồng Đức xem xét việc tập hợp chi phí, hóa đơn chứng từ phù hợp với đặc điểm và quy mô hoạt động trên cơ sở đó xác định phù hợp với chế độ kế toán và các luật liên quan đồng thời tiến hành các nghiệp vụ kiểm tra phần sổ sách kế toán liên quan trên các góc độ:

+ Rà soát hệ thống sổ sách

+ Rà soát công nợ phải thu, phải trả, tiền mặt, tiền gửi

+ Rà soát chi tiết từng vật tư, hàng hóa 

+ Tập hợp chi phí và tính giá vốn từng công trình, hạng mục công trình, dự án..

+ Rà soát các khoản vay (nếu có).

+ Kiểm tra việc quản lý và trích khấu hao TSCĐ.

+ Kiểm tra việc tập hợp chi phí tiền lương, tiền thưởng và các khoản bảo hiểm bắt buộc.

+ Kiểm tra việc kê khai khấu trừ và quyết toán thuế TNCN tháng, quý và năm.

+ .... 

- Về hoàn thiện thủ tục hồ sơ chứng từ đối với các khoản doanh thu, chi phí phục vụ công tác thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp:

+ Hoàn thiện các quy định về hóa đơn (Các chỉ tiêu trên hóa đơn, nội dung và chữ ký liên quan….)

+ Hoàn thiện thủ tục về kê khai, khấu trừ thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật

+ Hoàn thiện các thủ tục liên quan đến thời điểm ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn xây dựng công trình, hạng mục công trình, dự án.

+ Hoàn thiện các thủ tục về tập hợp chi phí NLV, CCDC, hàng hóa, năng lượng phục vụ thi công công trình, dự án…
+ Chuẩn hóa các thủ tục về chi phí khấu hao TSCĐ và phương pháp trích khấu hao TSCĐ.

+ ... 

- Về thực hiện tư vấn và lập BCTC, quyết toán thuế TNDN, TNCN điều chỉnh khi phát sinh sai sót.

+ Báo cáo về tình hình kế toán thuế của công ty và cung cấp thông tin một cách kịp thời, tránh các sai sót, sai phạm tiềm tàng, vi phạm pháp luật.

+ Tư vấn cho doanh nghiệp để đưa các chi phí phát sinh thực tế của doanh nghiệp theo đúng chính sách chế độ của nhà nước.

+ Tư vấn cho DN về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế liên quan đến hóa đơn và thời điểm xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp.

+ Tư vấn cho DN các khoản chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN, TNCN

+ Tư vấn cho DN dưới góc độ kế toán thuế trên tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh, luật thuế và luật chuyên ngành hiện hành.

+ .....

- Kết hợp với kế toán doanh nghiệp giải trình số liệu khi có quyết định thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với Hồng Đức để được cung cấp Dịch vụ soát xét thuế tốt nhất!

 

bài viết liên quan
tư vấn khóa học đăng ký học