ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Những điều cần biết khi thành lập Công ty


Khi doanh nghiệp cầm trên tay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, phải thực hiện ngay các quy định của Pháp Luật sau khi thành lập như: làm con dấu, đăng bố cáo thành lập, lập sổ sách kế toán, kê khai thuế ban đầu… Chắc hẳn bạn đang thắc mắc việc này sẽ làm như thế nào? trình tự ra sao? Vậy hãy tham khảo bài viết dưới đây của của chúng tôi.

A. TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC DOANH NGHIỆP CẦN LÀM SAU KHI CÓ GPKD:

Kiểm tra nội dung Giấy Phép Kinh Doanh (GPKD), nếu chưa chính xác, doanh nghiệp (DN) có quyền gửi thông báo yêu cầu cơ quan Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) hiệu đính lại cho phù hợp với hồ sơ Đăng ký mà DN đã nộp.

1. Làm con dấu tại Công an tỉnh

2. Đăng bố cáo thành lập DN trên báo viết hoặc báo điện tử 03 số liên tiếp.

3. Treo bảng tại trụ sở công ty.  

4. Lập hồ sơ khai thuế ban đầu và nộp thuế môn bài cho cơ quan  thuế nơi DN đặt trụ sở chính.

5. Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với Cơ quan ĐKKD.

6. Đặt in hóa đơn VAT.

7. Lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông, Đào tạo kế toán chứng nhận góp vốn theo quy định tại Điều 28, Điều 60 – Luật DN 2005 và thông báo bằng văn bản cho cơ quan ĐKKD trong thời hạn 15 ngày.

8. Lập sổ sách kế toán của DN.

B. TÌM HIỂU VỀ THUẾ

Giai đoạn sau khi nhận GPKD tại Sở Kế Hoạch, phần lớn cơ quan tiếp theo DN sẽ làm việc chính là cơ quan quản lý Thuế tại nơi đặt trụ sở công ty. Có rất nhiều loại thuế mà DN phải hoàn thành trong một năm, để giúp DN nắm vững và tránh rủi ro đáng tiếc khi thực hiện nghĩa vụ thuế, Hồng Đức tư vấn một cách ngắn gọn về từng loại như sau:

1. Thuế môn bài:

Nộp1 năm/lần. Nộp trong vòng 10 ngày hoặc ngày cuối cùng của tháng sau khi có GPKD và đã hoàn tất thủ tục khai thuế.

Những năm tiếp theo:

- Khai Thuế môn bài chậm nhất vào ngày 30/01 nếu trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi về vốn góp

- Không phải khai tờ khai thuế môn bài nếu doanh nghiệp không có sự thay đổi về vốn góp kinh doanh

Bậc thuế môn bài được quy định như sau:

Bậc thuế môn bài

Vốn đăng ký

Mức thuế môn bài cả năm

Bậc 1

Trên 10 tỷ

3.000.000

Bậc 2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

2.000.000

Bậc 3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000

bậc 4

Dưới 2 tỷ

1.000.000

 

2. Thuế GTGT: Khai thuế hàng tháng hoặc quý

Trường hợp kê khai theo tháng:

- Đối với doanh nghiệp mới thành lập

- Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu 1 năm trên 20 tỷ (xác định dựa trên doanh thu năm trước)

Khai thuế hàng tháng: 1tháng/lần ngay cả không phát sinh doanh thu trước ngày 20 hàng tháng tại cơ quan quản lý thuế

Trường hợp kê khai theo quý: Áp dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ và có doanh thu 1 năm dưới 20 tỷ.

Nộp thuế: Trong kỳ kê khai, nếu có phát sinh nghĩa vụ thuế, Đào tạo kế toán  DN phải viết giấy nộp tiền (theo mục lục Ngân sách Nhà Nước) và nộp thuế đã tính vào Kho Bạc Nhà Nước trước ngày 22 (nếu kê khai theo tháng) hoặc ngày 30 nếu kê khai theo quý của tháng tiếp theo của kỳ tính thuế. 

 3.Thuế TNDN: gồm Kê khai hàng quý và Quyết toán thuế cuối năm.
Kê khai hàng quý: 1 quý/lần.

Hồ sơ: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý (Theo mẫu thống nhất của Bộ Tài chính ban hành).

Nộp thuế: Doanh nghiệp viết giấy nộp tiền (theo mục lục Ngân sách Nhà Nước) và nộp thuế đã tính vào Kho Bạc Nhà Nước trước ngày thứ 30 của quý kê khai.

Quyết toán thuế cuối năm: 1 năm/lần vào cuối năm.

Hồ sơ: Tờ khai tự quyết toán Thuế TNDN

Nộp thuế: Khi quyết toán  nếu số thuế TNDN nộp chưa đủ, DN phải nộp trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày nộp quyết toán năm.

Nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng về việc khai thuế và nộp thuế, thì sẽ bị xử phạt theo quy định của Pháp Luật. Vì vậy xin quý doanh nghiệp chú ý và hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình.

4. Thuế TNCN

Kê khai theo tháng: Trường hợp doanh nghiệp phát sinh thuế TNCN phải nộp tháng 1 với số tiền thuế trên 50 trđ.

Kê khai theo quý: Trường hợp doanh nghiệp  Đào tạo kế toán có phát sinh tiền thuế phải nộp nhưng không thuộc trường hợp 1

Không phải kê khai: trong trường hợp doanh nghiệp không có phát sinh thuế TNCN phải nộp

Quyết toán năm: bắt buộc đối với tất cả các tổ chức có phát sinh chi trả tiền lương

 5. Các loại thuế khác

Trên đây là 4 loại thuế cơ bản mà bắt buộc tất cả các doanh nghiệp đều phải kê khai và nộp thuế, ngoài ra còn có các loại thuế khác như: Thuế tài nguyên, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt … áp dụng cho từng doanh nghiệp có phát sinh.

6. Báo cáo TC năm hạn nộp vào ngày 90 khi kết thúc kỳ kế toán

C. HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Song song với việc bạn phải kê khai thuế hàng tháng, quý. Hàng tháng bạn phải cập nhật dữ liệu các nghiệp vụ phát sinh vào sổ sách kế toán.

Cuối năm phải hoàn thành và in hệ thống sổ sách kế (theo Quyết định số 48 hoặc QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính)

 

bài viết liên quan
tư vấn khóa học đăng ký học