ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Hội đồng cố vấn Hồng Đức


HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA CỐ VẤN CỦA HỒNG ĐỨC

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị Công tác

1

NGƯT.TS. Lê Văn Khâm

Trưởng khoa Tài chính

Trường ĐH Tài chính – Kế toán (Bộ Tài chính)

2

TS. Tống Thiện Phước

Trưởng bộ môn Ngân hàng

Trường ĐH Tài chính – Kế toán (Bộ Tài chính)

3

TS. Nguyễn Thị Minh Tâm

Trưởng bộ môn Kế toán

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội

4

TS. Nguyễn Văn Phụng

Phó vụ trưởng

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính)

5

TS. Hà Thị Ngọc Hà

Phó vụ trưởng

Vụ Kế toán và Kiểm toán (Bộ Tài chính)

6

Chuyên gia Thuế Nguyễn Thị Cúc

Chủ tịch

Hội tư vấn Thuế Việt Nam

7

Chuyên gia thuế Nguyễn Đức Ngoãn

PTP Tuyên truyền Hỗ trợ

Cục thuế tỉnh TT Huế

 

……………………

 

 

bài viết liên quan
tư vấn khóa học đăng ký học